ติดต่อวไลยฯ

ติดต่อข้อมูลการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ข้อมูลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ เบอร์ภายใน ในการติดต่อไปยังหน่วยงานนั้น

VRU MENU

หน่วยงานของวไลยฯ

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

แนะนำติชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227185

Translate »