เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาจีน
« back next »

  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวศึกษาต่อ
 • รับสมัครงาน
 • ข่าวสำหรับนักศึกษา
 • สอบราคา/ประกวดราคา
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ "บทบาทของวิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างคนไทยในยุคใหม่" วันที่ 16-17 ก.พ.58 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ติดต่อ 02-9093020  (28 ม.ค. 2558)
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ "I love FMS" อ่านรายละเอียดได้ที่ http://fms.vru.ac.th  (28 ม.ค. 2558)
 • ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงาน "ราตรีสีแสด" วันที่ 21 ก.พ. 58 ณ สนามหน้าอาคาร 100 ปีฯ  (28 ม.ค. 2558)
 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะซ่อมแซม หอพระพุทธรูปรัชมังคลาภิเษก หลวงพ่อพุทธสิหิงค์พระโคดม ได้ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี   (28 ม.ค. 2558)
 • ขอเชิญฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี วันที่ 30 ม.ค.58 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 80 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (28 ม.ค. 2558)
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด