เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร
ดูเพิ่มเติม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดูเพิ่มเติม

Highlights

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบ

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบเพื่อยึดมั่นในการดำเนินงานบนฐานคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

//
8 June 2023

ข่าวสารและกิจกรรม

  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคิวบอทดอทคอม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

องคมนตรีประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี บัญฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1064909

Translate »