มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
staffNews
งานมุทิตาเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวอารมย์ พิลึก แม่บ้านประจำคณะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม »

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

VRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1121819

Translate »