• เชิญรับเสด็จ
 • ขยายเวลารับสมัคร ประชุมวิชาการ
 • ประชุมระดับชาติ
 • รายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 • วิศวกรรมโยธา
 • รับ นศ.สาธาฯ
 • รับนศ. itec
 • อบรมขับรถยนต์
 • รับ นศ.ออกแบบ
 • ตารางสอบ 2/60 ge
 • รับนศ.วิศวกรรม
 • รับ นศ.
 • นวัตกรรมดิจิตอล
 • รับตรง คณะเกษตร
 • ปัจฉิม คณะมนุษย์ฯ
 • fms สงกรานต์
 • รับนศ.ทัศนศิลป์
 • รับนศ.บัณฑิตศึกษา

VRU-News


ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
 • rspg.vru.ac.th
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • ป.ตรี
 • ป.โท
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
 • สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ VRU
 • PR of VRU