มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Workshop of Knowledge Management to Create Innovation via Design Thinking

On March the 30th, 2022, Asst. Prof. Jesada Kwamkhunkoei, Vice President, was the host of the workshop of knowledge management to create innovation via design thinking method, sharing the ideas of the participants, and giving certificates as the dedication to the workshop.

The objectives of this workshop:

  • Decrease the number of students
  • Research scholarship and research funds management
  • Lessons and academic management
  • Internal management of the office to the president

Having Mr. Withun Wiriyapat as the moderator, the workshop was held at the SLB 602 meeting room, 6th floor of the Social Learning Building.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123308

Translate »