ตรวจเยี่ยม นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยเพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32

วันที่ 20 มีนาคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยเพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และ สนามฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

#http://info.vru.ac.th/?p=4578

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226839

Translate »