ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและผู้ฝึกสอนขอพรจากอธิการบดี”ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31″

วันที่ 11 พ.ค. 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวให้โอวาทให้พร ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง และผู้ฝึกสอน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 13-22 พ.ค. 2565 ที่ประเทศเวียดนาม ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#วไลยอลงกรณ์#valaya#vru#มรวอ.#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3646

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »