อบรม การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมรภ.วไลยอลงกรณ์

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดา คล้ายร่มไทร อัยการผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนั้นว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์ เทพเดชา หัวหน้างานนิติการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีบุคลากร สายวิชาการ และ สายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227133

Translate »