มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The President And Academic Staff Join The Tape Recording

On July the 18th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, led the university management committees and academic staff to join the tape recording to offer blessings on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday on the 12th of August, 2022.

The tape recording was held in the NBT television station of Thailand.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1124695

Translate »