มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The 11th University Managers Meeting of 2022 With Vice Presidents and Related University Staff

On November the 10th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the 11th university committee and managers meeting of 2022 with Assoc. Prof. Sasinan Setthawatbodee, Vice President, Asst. Prof. Dr. Jesada Kwamkhunkoei, Vice President, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, Mr. Chai Meenongwar, Vice President, along with related other university committee.

The meeting was held in the university council meeting room, 3rd floor of the 100th year building.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123311

Translate »