การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) นี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ รูปแบบ รับสมัคร ประกาศผลในระบบ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ สละสิทธิ์ในระบบ
Portfolio
Portfolio
มหาวิทยาลัยกำหนด
22 ก.พ.
22 - 23 ก.พ.
#1: 24 – 25 ก.พ. #2: 12 – 13 พ.ค.
Quota
Quota
มหาวิทยาลัยกำหนด
10 พ.ค.
10 – 11 พ.ค.
12 – 13 พ.ค.
Admission
Admission 1 & Admission 2
7 – 15 พ.ค.
#1: 26 พ.ค. #2: 1 มิ.ย.
#1: 26-27 พ.ค. #2: อัตโนมัติ

ไม่อนุญาต
ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ

Direct Admission
Direct Admission

มหาวิทยาลัยกำหนด (3 – 15 มิ.ย. 2564)

ที่มา http://www.vru.ac.th/tcas/ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598

เบอร์ภายใน 322 หรือ 323

เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »