โครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ผศ. เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226173

Translate »