หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการตัดแต่งซากสุกรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รุ่นที่ 5 (ค่าลงทะเบียนเพียง 6,000 บาท) รับจำนวนจำกัด อบรมวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนใจสมัคร สแกน QR code หรือสมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/vBL5miMHWEJukoiRA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ (คุณธัญหทัย สุขสมพืช) โทร. 0838923809

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »