ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน THE POWER OF LOCAL PRODUCTS Fashion & Lifestyle Showcase ภายใต้โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (OTOP)

📢ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
THE POWER OF LOCAL PRODUCTS
Fashion & Lifestyle Showcase
ภายใต้โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (OTOP)
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.
พบกับ “ดีเจต้นหอม ศกุนตลา” ดำเนินรายการไลฟ์สด ผ่านช่องทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์( https://bit.ly/3dDlPVA)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ OTOP สระแก้ว – ปทุมธานี ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงานมีการเพ้นท์ลายผ้า “ลายดอกบัวแห่งเมืองปทุมธานี” แฟชั่นโชว์ ประมูลสินค้า และจำหน่ายกล่องสุ่ม ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย

อีกทั้งมีสินค้าเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (Food)
  2. ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
  3. ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า (Fashion)

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226371

Translate »