รอบที่ 1/1 protfolio

เหลือ 3 วันสุดท้าย
อย่าลืมแนบไฟล์ตามที่สาขาวิชาแจ้งในคุณสมบัติของผู้สมัครนะ..
อย่าลืมชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ภายในวันที่ 16 พ.ย. 64 นะ…
ชำระแล้ว รอ 5-7 วันทำการสถานะจะเปลี่ยนให้นะ..
สมัครเลยที่ 👇

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246910

Translate »