สาธิตการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65

สาธิตการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 วันพุธที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และสามารถดูภายหลังได้

น้อง ม.6 และพี่ ๆ เด็กซิ่ว ที่จบในไทย หรือ ต่างประเทศ ที่ต้องการสมัครคัดเลือกสำหรับ TCAS65 ห้ามพลาด

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »