วันหยุดมหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม ปี 2564

31 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 หยุดปีใหม่ค่ะ มหาวิทยาลัยเปิดทำการปกติ วันที่ 4 ม.ค. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223250

Translate »