พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.
ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »