มรภ.วไลยอลงกรณ์ รางวัลชนะเลิศ จัดการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ระดับประเทศ ที่เวทีกลาง อาคาร Exhibition Hall 12 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับฟังผลการประกวดในครั้งนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จัดการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ระดับประเทศ จากทีม จิ๊หริด แบรนด์” ตัวแทนของ VRU จากตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รับเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เป็นการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีมมหาวิทยาลัยที่เข้ารอบในระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ และ Showcase ผลงานที่พัฒนาต้นแบบมาตลอดโครงการ โดยการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เป็นแนวความคิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจาก อว.กว่า 60,000 คน มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน
หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การยกระดับการท่องเที่ยว 2. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 3. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4. ศิลปวัฒนธรรม โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 ทีม หรือ 2,000 คน และให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ จัดแข่งขันระดับภูมิภาค
โดยทีมทีม จิ๊หริด แบรนด์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม ในการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทีม จิ๊หริด แบรนด์ ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ “U2T National Hackathon 2021” มาเป็นผลสำเร็จ

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226183

Translate »