มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธานการในการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2564 โดยมีพิธีตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” โดยในช่วงเช้า ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น จึงได้ นิมนต์พระสงฆ์ ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดงาน ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225660

Translate »