สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และ มัลติมีเดีย จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานนิเทศศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่1

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และมัลติมีเดีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คุณนิชนันท์ จันทร์สิว กรรมการผู้จัดการบริษัทไนน์ทีน พร้อสเพอริตี้ จำกัด คุณทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ นักออกแบบไตเติลรายการ และผลิตรายการโทรทัศน์ ช่างภาพนิ่ง บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด คุณเกียรติศักดิ์ คุณาภรณ์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกรายการโทรทัศน์ ช่างภาพนิ่ง บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ นักแสดงและนักวิชาการอิสระ คุณสุภัทรพงษ์ ทิพย์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

ด้านบุคลากรในวิชาชีพที่มาเล่าประสบการณ์ คุณจักรกฤช บัวเอี่ยม Sound Endgineering บริษัท Kecco Studio Complex. รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 28 ผู้บันทึกเสียงยอดเยี่ยม ภาพยนตร์ 9 ศาสตรา คุณสุรีย์ เชื้อบุญมี นายสถานีวิทยุ อสมท. พิจิตร คุณอภิรักษ์ วัดชัยภูมิ ครีเอทีฟ รายการตะลอนข่าวและคู่กัดสะบัดข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี คุณชวิศา จันทร์วัฒนะ ครีเอทีฟ รายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณปณิธิ คีรี ช่างภาพ สำนักโทรทัศน์และวิทยุ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคุณสุพิชา ทวีสัตย์ นักตัดต่อรายการฟ้ามีตา บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด และด.ญ.ตรีจันทรา คุณาภรณ์ นักแสดงนำเด็กในรายการฟ้ามีตา สถานีโทรทัศน์ 7 HD เข้ามาเป็นนางแบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพบุคคล ผู้ควบคุมโครงการ ผศ.อุทัย ยะรี และผศ. ประสิทธิ์ สุขสุมิตร ผู้จัดงานในโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และ มัลติมีเดีย

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227189

Translate »