พิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566

เวลา 16.00-19.00 น.

ณ สนามกี่ฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225378

Translate »