ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx Criteria “

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

——————————————-

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านลิงค์ https://citly.me/BFy4t

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225116

Translate »