การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติครั้งที่ 4

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติครั้งที่ 4 the 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022 การประกวดแข่งขันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวงดนตรี และสถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานดังนี้ 1.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุง ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 2.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีวินด์อองซอมเบิลไม่จำกัดอายุ ได้แก่ วงดนตรี Petite Ensemble 3.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีวินด์อองซอมเบิลอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ วงดนตรี Ratwinit Bangkaeo Woodwind Ensemble A 4.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 18 ปี วงดนตรี หลานย่าชื่น โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพ 5.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีวินด์อองซอมเบิลอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ วงดนตรี ครูอาม Studio 6.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีวินด์อองซอมเบิลอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ วงดนตรี Freedom Ensembleวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ Kajonkiet International School Phuket 8.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ วงอสุรา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 9.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีเปอร์คัสชั่นอองซอมเบิล อายุไม่เกิน 18 ปี วง Einschlag Ensemble Studioวิทยาลัยนาฏศิลปะ 10.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสตริงอองซอมเบิล อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ วง Horwang Music Academy โรงเรียนหอวัง 11.ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสตริงอองซอมเบิล ไม่จำกัดอายุ ได้แก่ วงดนตรี The Bass Quartet และนอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลรองชนะเลิศจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการเชิญถ้วยรางวัลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในการเชิญถ้วยรางวัลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมรับมอบรางวัลจากทั่วประเทศ#http://info.vru.ac.th/?p=3418#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226752

Translate »