คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด” จำนวน ๑ อัตรา

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »