วไลยอลงกรณ์ – เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพในทุกสายงาน สมัครได้ที่ http://ent.vru.ac.th/

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »