ประชุมงานพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี ประธานการประชุมชี้แจง การพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย จึงได้เชิญตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมรับทราบถึงการใช้งาน โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226232

Translate »