ข่าวสารวไลยอลงกรณ์

ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
HR-job
ประกาศการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา อ่านเพิ่มเติ่ม »
ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อ่านเพิ่มเติ่ม »
ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชาวต่างประเทศ) สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247034

Translate »