ข่าวสารวไลยอลงกรณ์

ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิเทศ สัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »
ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างพิมพ์ สังกัดศูนย์หนังสือ (ศูนย์การเรียนรู้การผลิต และจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล) งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »
ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
HR-job
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247022

Translate »