FAQs - คำถามที่พบบ่อย


Q : ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเปิดรับเมื่อไหร่
 • A : ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร สามารถติดตามข้อมูลหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ www.vru.ac.th หรือ 02-529-3099 คณะครุศาสตร์
Q : รับสมัครการเทียบโอน เมื่อไหร่
 • A : ผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตให้สมัครเรียนตามกำหนดการรับสมัครในแต่ละรอบ และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนและเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ติดต่อและเขียนคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะของตนเอง
Q : สมัครรอบรับตรงราชภัฏและรับตรงอิสระต้องยืนยันสิทธิ์ใน TCAS ไหม?
 • A : ไม่ต้อง ให้รอพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดที่ประกาศได้เลย
Q : กู้ยืม กยศ.ได้ตอนไหน?
 • A : เปิดเทอม โดยกองพัฒนานักศึกษาจะนัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักศึกษากู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ในวันปฐมนิเทศใหม่ ดังนั้นให้น้องๆ สำรองค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียนก่อน
Q : จำเป็นต้องอัพโหลดรูปและเอกสารลงในการกรอกประวัตินักศึกษาไหม ?
 • A : จำเป็น เพราะประวัติของน้องๆ จะได้อยู่ในระบบและทางธนาคารจะนำเอกสารไปใช้ในการทำบัตรนักศึกษาต่อไป
Q : สนามกีฬากลางสามารถเช่าจัดกิจกรรมได้ไหม ?
 • A : สามารถติดต่อขอเช่าใช้พื้นที่ได้ที่ฝ่ายอาคารสถานที่ โทร. 02-529-0674-7 ต่อ 389, 464 หรือ 080-666-8362
Q : เรือนไทยในมหาวิทยาลัยใช้จัดงานได้ไหม ?
 • A : ได้ สามารถเช่าจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือใช้ถ่ายละครได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลการเช่าพื้นที่ได้ที่ งานทรัพย์สินและรายได้ โทร. 02-529-0674-7 ต่อ 445 หรือ 02-529-3063
Q : เบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยคือเบอร์อะไร
 • A : หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 หรืออีเมล์ presoffice@vru.ac.th หรือทาง Facebook งานสื่อสารองค์กรวไลยอลงกรณ์, เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ IG:vru_valaya, Twitter: vru_valaya, Youtube: vru channel
Q : การปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า?
 • A : ค่าปรับ วันละ 20 บาท ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท
Q : มีทุนการศึกษาไหม ?
 • A : สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (วท.บ.) ทุนลดค่าเทอม 70%
 • A : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ.) ทุนลดค่าเทอม 100%
 • A : สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (วท.บ.) ทุนลดค่าเทอม 70%
Q : นักศึกษาใหม่ต้องจองรายวิชาไหม ?
 • A : ไม่ต้อง นักศึกษาใหม่มีแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว
Q : ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ /เข้าพบ อ.ที่ปรึกษา ?
 • A1 : ดูตารางเรียนได้ที่ http://reg1.vru.ac.th/login.aspx
 • A2 : ให้นักศึกษาติดต่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง
Q : ดูรหัสนักศึกษาไม่ได้ ?
 • A1 : การชำระค่าลงทะเบียนที่เคาเตอร์เซอร์วิชเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) จะใช้เวลาประมาณ 5-10 วัน ในการอัพรหัสนักศึกษาให้น้องๆ รอหน่อยนะคะเพราะมีขั้นตอนในการดำเนินงาน (สำหรับคนรอได้)
 • A2 : หากชำระค่าลงทะเบียนที่การเงินของมหาวิทยาลัย จะได้รหัสนักศึกษาทันที
Q : โหลดไฟล์เอกสารในระบบการกรอกประวัตินักศึกษาไม่ได้ ?
 • A : กรณีเข้าระบบกรอกข้อมูลไม่ได้ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.02-529-3598, 02-909-1432
Q : อาคารเรียน SCC อยู่ตรงไหน
 • A : SCC คืออาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารใหม่อยู่ด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ
Q : เมื่อมีปัญหาระหว่างเรียนติดต่อที่ไหนได้บ้าง ?
 • A1 : ปัญหาเรื่อง ตารางเรียน/จองรายวิชา/เพิ่ม-ถอนรายวิชา/ย้ายคณะ ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปีฯ โทร.02-529-3598,02-909-1432
 • A2 : ปัญหาเรื่อง กยศ./กรอ./ร.ด./ประกันอุบัติเหตุ/บัตรนักศึกษา ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-909-1428
 • A3 : ปัญหาเรื่อง ใช้คอมพิวเตอร์/ค้นหาหนังสือ ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เปิดเวลา 08.00-18.00 น.