มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7th University Academic Council Committee Meeting of 2022

On July the 21st,2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the 7th university academic council committee meeting, Pathum thani province of 2022, with other related university managers, academic staff, and university committee joined the meeting.

The meeting was held in the university council meeting room, 3rd floor of the 100th year building.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1124611

Translate »