รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ลิงก์สมัคร : http://ent.vru.ac.th/

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »