มาเพิ่มทักษะในการทำงาน ..ที่นี่วไลยอลงกรณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนเต็มเวลา ส – อา ตั้งเเต่วันนี้ – 15 พ.ค. 65

สมัครได้ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227125

Translate »