ราชชื่อบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567

ตรวจสอบได้ตามลิงก์ที่อยู่ด่านล่างนี่

http://web2020.vru.ac.th/frmstatit.aspx?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR24O4lYs-CciGd1meEUaCeuBRFRSEqa8rg5qkYo-a2AqwtWXealz9wNH9k_aem_AfWPuuU8gpnIvQ6-As0MrxbLf-nnHmSCyASm7tOj3p2WbMficvyFMZitjf2N9ouymv1YSaDfXpd7-h8_bFd_SfsK

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247525

Translate »