เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 จำกัดผู้เข้าอบรม 50 คน เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223298

Translate »