การยกระดับงานวิจัย สู่การสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและความร่วมมือ กับ Biotech ในโครงการฟื้นฟูและบำบัดคลองในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการ ผู้บริหาร ประชุมร่วมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในการยกระดับงานวิจัย สู่การสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและความร่วมมือ กับ Biotech ในโครงการฟื้นฟูและบำบัดคลองในกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ ที่ปรึกษาประจํากรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทควอนตัม ไบโอเทค จำกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246974

Translate »