คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา “พระบิดาแห่งสาธารณสุขไทย”

วันที่ 22 กันยายน 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา “พระบิดาแห่งสาธารณสุขไทย” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ #U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246912

Translate »