สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
University Council Office

  • ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-9091755 เบอร์ภายใน 302

เว็บไซต์

http://council.vru.ac.th/

E-mail

council@vru.ac.th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246781

Translate »