หอพักเพชร
Phet Dormitory

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สร้างหอพักสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกสบายเพื่อไม่ต้องเดินทางไกล พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ หอพักยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

Court Appearances
+ 0
Happy Clients
0
Attorneys
0
Case Wins
0 %

แนะนำ

ภายในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สร้างหอพักสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกสบายเพื่อไม่ต้องเดินทางไกล พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ หอพักยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

ค่าบริการ ห้องปรับอากาศ

ห้องปรับอากาศ/เทอม

4 คน
฿ 5,000 คนละ
 • หอพักเพชร
 • ห้องปรับอากาศ 4 คน
 • 11 ห้อง

ห้องปรับอากาศ/เทอม

3 คน
฿ 6,700 คนละ
 • หอพักเพชร
 • ห้องปรับอากาศ 3 คน
 • 4 ห้อง

ห้องปรับอากาศ/เทอม

2 คน
฿ 10,000 คนละ
 • หอพักเพชร, หอทับทิม
 • ห้องปรับอากาศ 2 คน
 • 4 ห้อง , 10 ห้อง

ค่าบริการ ห้องพัดลม

ห้องพัดลม/เทอม

4 คน
฿ 3,000 คนละ
 • หอพักเพชร
 • ห้องปรับอากาศ 4 คน
 • 72 ห้อง

ห้องพัดลม/เทอม

3 คน
฿ 4,000 คนละ
 • หอพักเพชร
 • ห้องปรับอากาศ 3 คน
 • 85 ห้อง

ห้องพัดลม/เทอม

2 คน
฿ 6,000 คนละ
 • หอพักเพชร, หอมุกดา, หอบุษราคัม, หอนิลรัตน์, หอทับทิม, หอมรกต
 • ห้องปรับอากาศ 2 คน
 • 19ห้อง, 36ห้อง, 46ห้อง, 47ห้อง, 25ห้อง, 47ห้อง

ติดต่อหอพัก

หอพักเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-529-3099,02-529-4165

เบอร์แฟกซ์

02-529-3099 ต่อ 13

เว็บไซต์

http://edu.vru.ac.th/main/

Facebook

https://www.facebook.com/edu.vru.ac.th/

E-mail

education@vru.ac.th

Youtube

www.youtube.com/channel/UCe_XSDNqHYQ9ljzDK_I_dRw/featured

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »