สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 พบกับกิจกรรมในงาน

หนังสือมีชีวิต “ศาสตร์การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ”

โดย พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี

การสาธิตวัฒนธรรมชาวมอญ ข้าวแช่รามัญ, กาละแม, หางหงส์ธงตะขาบ การจำลองประเพณีรำพาข้าวสาร หนังสือมีชีวิต อื่น ๆ

คลิก http://lib.vru.ac.th/index.php/human-library/ สนใจลงทะเบียน https://shorturl.asia/rW6Ge

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225456

Translate »