การยื่นกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร ส่งเอกสารทั้งหมด เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

เลือกส่งได้ 3ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1. ส่งเอกสารที่คณะที่เลือกเข้าศึกษา

ช่องทางที่ 2. ส่งเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา (ตึกสีม่วง)

ช่องทางที่ 3.ส่งทางบริษัทขนส่ง

Facebook เพจ กยศ.

ติดตามผลการส่งเอกสาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ

https://shorturl.asia/fxW8A

เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ผู้ดูแล กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247239

Translate »