ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ประชาสัมพันธ์
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567

  • ผู้สนใจ
    สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้โดย *สแกนคิวอาร์โค้ท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567
    ลิงค์สมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/gh244zzxipdLYF5BA

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246910

Translate »