ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รุ่นที่ 5

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รุ่นที่ 5 (ค่าลงทะเบียนเพียง 6,000 บาท)
รับจำนวนจำกัด อบรมวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณจะได้รับไปเต็มๆกับความรู้ เทคนิค และผลิตภัณฑ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-9192914 (อจ.กวาง) หรือ 083-8923890 (น้องอุ๋ม)
สนใจสมัคร สแกน QR code หรือสมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/vBL5miMHWEJukoiRA

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226370

Translate »