กิจกรรม “คนเก่งนอกห้องเรียน”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ในงานมีการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ตจากทีมดารา SINGHA ALL STAR ที่มาร่วมให้ความสุข ความสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระหว่างทีม SINGHA ALL STAR พบกับ ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร รวมถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246908

Translate »