คณะผู้บริหารร่วมรับชมกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต ” Road To Kunming”

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วม รับชมกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต “ Road To Kunming ” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานจัดขึ้นเพื่อร่วมสมทบทุน ให้กับวง VRU Wind Symphony ที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันดนตรี รายการ “Nieer Cup” ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน

#VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225453

Translate »