การยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม (3) ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225159

Translate »