อธิการบดี ร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชุมนุมศิษย์เก่า โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนสยามสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247739

Translate »