มรภ.วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

มรภ.วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลอยกระทง ซึ่งผู้ที่เดินทางมาลอยกระทง ได้นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ มาร่วมลอยกระทง เพื่อไม่ให้ทำลายสภาพแวดล้อม ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »