ผู้บริหารร่วมงาน เทศกาลงานงิ้ว

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นเกียรติให้การต้อนรับ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีเปิด”เทศกาลงานงิ้ว ตลาดเก่า 100 ปี คลอง 12 หกวา” คราฟ ดนตรี ย้อนวันวานลำไทร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรม (Cultural Festival) เพื่อฟื้นชุมชนย่านเมืองเก่า และตลาดเก่า 100 ปี คลอง 12 หกวา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2566 ในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีบรรเลง โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบรรเลงดนตรีจากวง VRU Wind Symphony การบรรเลงดนตรีย้อนวันวานลำไทร ร่วมกับวงดนตรีภายในชุมชน และวงดนตรี Super Black และ และจากวง Teddy Brown

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246959

Translate »