มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และสวดมนต์ถวายพระพร “พระองค์ภา” ทรงหายจากอาการประชวร

          วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และสวดมนต์ถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

          ในการนี้ได้อัญเชิญบทสวด “โพชฌังคะปะริตตัง” ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 9 รูป นำสวดมนต์ในครั้งนี้

         จากนั้นคณะผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ “พระองค์ภา” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

ผู้เข้าชม: 72

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225677

Translate »