🎉 บริการ LICENSE Google Workspace for Education Plus และ Office 365 A3

📌 สามารถลงทะเบียน ได้ที่: https://bit.ly/vrulicense
👉 สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มี Account vru.ac.th หรือ 365.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223254

Translate »