มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หอพักนานาชาติ ตึก B
International Dormitory Building B

หอพักนักศึกษา บรรยากาศดี ร่มรื่น เงียบสงบ ปลอดภัย หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่างห้องพักแบบ 1-2 คน

5/5

ตัวอย่างห้องทำงาน

5/5

ระบบรักษาความปลอดภัย

5/5

ห้องครัวกลาง

5/5
International Dormitory Building B

หอพักนานาชาติ ตึก B

จำนวนห้องของหอพัก หอพักนานาชาติ ตึก B

ห้องปรับอากาศ 2 คน/ห้อง

จำนวนห้อง 28 ห้อง

หอพักนานาชาติ 2 คน/ห้อง

จำนวนห้อง 25 ห้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123305

Translate »